Serveis

Head renting part time

El head renting part time és un servei extern de direcció a dedicació parcial, especialment en aquells departaments que lideren processos de suport com Financer, RRHH, Màrqueting, Comercial i Vendes, Logística, etc. El head renting no substitueix el head hunting sinó que complementa aquells llocs que són estratègics en l’empresa.

Interim management

Provisió temporal de recursos i capacitats de gestió. Es pot veure com una assignació temporal d’un executiu capacitat per gestionar un període de transició, crisi o canvi en una organització.

Mentoring

Es proporciona un mentor que adquireix el paper de guia i estimula l’aprenentatge a través d’experiències sobre com establir i aconseguir metes professionals, superar els reptes del treball, prendre decisions amb més confiança, oferir una perspectiva externa…