Bremo Management

Bremo ofereix un nou model de serveis de directius en modalitat flexible tant per la dedicació a temps parcial com per projecte.

Els serveis head renting, també coneguts com a “Lloguer de directius” ofereixen solucions als projectes d’empresa que requereixen una major qualificació i talent. Als Estats Units moltes companyies utilitzen aquests serveis per la seva elevada qualitat i el seu cost just segons les hores de dedicació a cada projecte.

A Bremo estudiem les vostres necessitats concretes i aportem el millor candidat per dirigir el vostre projecte o reestructurar els vostres departaments. Avaluem el temps requerit per a cada desenvolupament i oferim propostes de lloguer de directius per hores a mida.

La nostra experiència en importants sectors de negoci ens permet disposar de directius d’alt nivell capacitats per implantar sistemes i solucions amb un alt contingut de qualitat.

Head renting

A través del head renting es pot disposar dels millors professionals a temps parcial, aconseguint talent directiu sènior d’alt nivell sense els costos fixos del personal de plantilla.

Cada vegada més empreses utilitzen el head renting, per cobrir els llocs de treball dels directius de responsabilitat que aporten capacitat, experiència i lideratge. La major part dels llocs de treball dels directius no precisen dedicació completa per realitzar les funcions estratègiques i de direcció indelegables als quals aplica el seu talent. L’efectivitat del head renting ve avalada per estudis que demostren que un directiu a temps complet de mitjana només utilitza el 20% del seu temps en treballs de direcció indelegables, mentre que el 80% restant el destina a tasques irrellevants o rutinàries.

El “lloguer” és una solució consolidada des de fa anys en l’àmbit empresarial nord-americà, a poc a poc aquesta nova fórmula de contractació de talent s’està implantant al mercat europeu.

Avantatges del Head renting

  • La vostra empresa no ha d’augmentar la plantilla, contracta en exclusiva l’expertise del directiu sol·licitat
  • Dedicació parcial segons les tasques definides, total flexibilitat
  • Disposa de professionals altament qualificats
  • No es deriven costos extraordinaris en finalitzar el projecte
  • Necessitat de flexibilitat en les empreses
  • Implicació total en l’empresa com un treballador més